یک برج خنک کننده ایجاد کنید که بتوانید به آن افتخار کنید

هوای گوشه و کنار بصورت دو جریان هوا به درون مکیده می شود و در قسمتهای خشک و مرطوب جریان مییابد. بخار چگالش یافته در نتیجه نیروی ثقل به مقسمهای اخذ کننده آن جریان مییابد و از آنجا توسط پمپ به سیستم آب تغذیه پمپ میشود. برج خنککننده جریان متقاطع یا به عبارتی کراس فلو به برج خنککنندهای گفته میشود که در آن مسیر بازخورد جریان آب و هوا به رخ متقاطع باشد. در همین برج در مسیر موازی برای هوا و دو مسیر متوالی برای آب وجود دارااست و جریان هوا غالبا بصورت دمنده از مدل مکشی ایجاد میگردد. در موقعیت زیاد طاقت فرسا سوز‌و‌سرما نظیر زمستانهای فوق العاده سرد و طولانی، می توان دمنده را معکوس کرد که در همین شکل هوای گرم و آب هر دو به ذوب شدن یخ کاهش شتاب برج خنک کننده امداد میکنند. تلفات در رانش و پاشش آب بیشتر رخ می دهد. برای مثال در تهران دمای گوشه و کنار در اوج گرمای تابستان به 42 درجه(و حتی بیشتر) می رسد، ولی دمای حباب مرطوب بین 25 تا 26 جايگاه سانتیگراد است. از اين جهت بيشتر دستگاههايي که در مقياس صنعتي بکار مي رود ساختمان و خصوصيات بسيار عمده ای را دارا میباشد که اينک به گونه های گوناگون اين دستگاهها اشاره مي شود. از برج های خنک کننده صنعتی می توان برای حذف گرما از منابع متعدد مانند اتومبیل آلات یا این که مواد فرایند گرم استعمال کرد. برج خنک کننده دستگاهي هست که حساس ايجاد تراز وسيع تماس آب کلیدی هوا ،تبخير آب را شدت بخشیده و به برهان گرماگیر بودن فرایند تبخیر ،باعث خنک شدن سريع آب سیستم کولینگ مي گردد.عمل خنک شدن در اثر از دست دادن گرماي نهان تبخير انجام مي گيرد، در حالي که میزان کمي آب تبخير مي شود و سبب خنک شدن آب می شود. باز‌نگری این مسئله و هم توصیههای اضطراری برای جلوگیری از تشکیل یخ در باطن لولههای برج خشک و یا این که نگه داشتن مقدار آن در حد مجاز را می توان در آخری منشا اسم برده شده پیدا کرد. در برجهای مرطوب دارای جریان طبیعی هوا، میتوان اهمیت ارتقاء جریان آب گرم در گوشه و کنار خارجی نزدیک به محل هوا موقعیت را تحت کنترل در آورد و در نتیجه یخ را ذوب و از تشکیل یخ نو دوری کرد. به جهت پرهیز از خارجشدن هوای گرم در زمستان و امداد به تهویه در تابستان میتوان از یک فن قابل تغییر جهت دور در باطن فروش قطعات برج خنک کننده دودکش بهره جست. در هوای سرد زمستان حیاتی قطع جریان هوا در بخش مرطوب می توان از برج بصورت نسبتاً خشک استفاده کرد. بخش خشک که شامل لولههای پره دار میباشد در قسمت بالای برج و در تحت دمنده قرار می گیرد و بخش مرطوب که شامل پکینگ می باشد در نصیب زیر برج که وسیعتر است قرار میگیرد. در همین طرح جریان هوا می تواند به طور طبیعی و یا بوسیله دمنده از نوع جریان تحمیلی فراهم گردد. لولهها توسط جریان هوای جو (در یک برج اهمیت جریان طبیعی)، و یا توسط یک دمنده اهمیت جریان پکینگ اسپلش برج خنک کننده اجباری، خنک میشوند. این دسته برج بر پایه ترکیبی از خنک سازی برج مرطوب و برج خشک عمل میکند. کارایی ترموستات تعدادی سطح ای برج خنک کننده: کلیدی استفاده از ترموستات یک سری مرحلهای و کارگزاری آن روی لوله آب خروجی از برج خنک کننده به سمت کندانسور چیلر می اقتدار بر شالوده دماهای تنظیمی ترموستات تدریجی ، حساس تغییر‌و تحول بدور الکتروموتور حرفه برج خنک کننده طبق امر ارسالی به اینورتر برج، مقدار کمتر دمای آب خروجی از برج خنک کننده (ورودی به کندانسور) را در اختیار گرفتن نمود. این سیستم به رخ پیوسته دمای خروجی از دستگاه برج خنک کننده را اندازه گیری و بر مبنا آن دور موتور را به وسیله فرکانس تغییر‌و تحول می دهد که سازه به رکورد های موجود میزان مصرف انرژی تمام دستگاه در بازه زمانی هنگامی 1 سال از 30 تا 50 درصد کمتر می یابد و همینطور مصرف آب نیز به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. این دستگاه مهم تولید سطح گران قدر تماس بین آب وهوا تبخیر را آسان می نماید و باعث خنک شدن پرسرعت آب می شود. از این رو همین دسته سیستم برودتی را خشک یا این که درای هم می نامند. براي جلوگيري از خروج قطرات آب يک شبکه چوب در اطراف برج و حدود 3 متر بالاتر از عده تخته ها قرار دارد که به آن قطره گیر یا الیمیناتور(Drift Eliminator) می گویند. در کولینگ تاور مدار بسته میزان هدر رفت آب فراوان تحت می باشد و غلظت آب فارغ از هیچ تغییری مجددا داخل مدار خنک کاریباز میگردد. سطح ها حوض در برج خنک کننده را پاکسازی کنید: چنانچه رسوب ها را در همین محل تماشا کردید باید حوض را سریعاً پاکسازی نمایید و شست و رفت برج خنک کننده حذف آلاینده ها بدون نیاز به تخلیه یا خاموش نمودن سیستم را تسهیل می کند. در برج خنک کننده خشک مستقیم، مانند چگالنده سطحی به جهت بیرون سازی گازهای چگالش ناپذیر و هوا از دستگاهی استفاده میشود. اصولاً در برجهاي خنک کننده مقداري آب بصورت گرد و قطرات مه درآمده و به وسیله باد يا جاذبه و یا جریان هوای بلوور ها از برج خارج مي شود . در واقع برج خنک کن در همین نوع کاربری یک آب سردکن پهناور صنعتی محسوب می شود و به این برهان در صنعت به آن برج خننک کننده صنعتی یا سردکن صنعتی گفته می شود. لذا اين دسته برجها اولا بسيار بزرگ میباشند و در ثانيی براي مواردي كه دماي آب هميشه بالاست گزینه استفاده قرار مي گيرند. در همین جور یک سلول در ساعتها غیرفعال یا در مواقع قلیل تقاضا، میتواند در وضعیت آمادهبکار باشد. بدلیل این‌که کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower خشک به روش بسته کار میکنند، ناخالصیهای آبهای سطحی و جو از طرز آب جبرانی وارد سیستم نمیشوند، لذا آب گردشی میتواند مهم بخار خارج شده از توربین در یک چگالنده گشوده ترکیب شود. مایع اشباع آمونیاک به امداد پمپ به چگالنده گشوده میگردد. مدام برای استعمال از برج خنک کننده از دفترچه راهنمای سازنده یاری بگیرید. همین جنس از گزاره ابزار صنعتی میباشند که به دفع گرمای مازاد امداد می کنند. کمبود آب در اثر تبخير و باد را اهمیت استعمال از ارتباط هاي بالا بررسي مي نمایند . از طرفی دیگر آب سرد تولیدی از برج خنک کننده در مبدل همین انرژی گرمایی را به طور تمام دفع میکند. اختلاف دمای محل ورود و خروجی آب در کولینگ تاور همینطور تابعی از موقعیت محیطی و دمای آب ورودی به منشاء برودتی خنک کن میباشد. وارد شدن گرد و خاک و غبار به داخل برج نیزايجاد اشکال بسیار در روند کارکرد برج خنک کننده مي نمايد.ضمن آنکه در سیستم های تبخیری میزان گاز های محلول در آب به ویژه اکسیژن و گاز کربنیک ارتقا قابل ملاحظه ای داشته که به نوبه خود خوردگی و انسداد بیولوژیک اهمیت جلبک و باکتری های هوازی را موجب می شود . اما برای ارتقا مقاومت همین متریال، پیش از بهره برداری به بدنهی آن لایههای ضدزنگ و رنگ اضافه میشود. سیستم های پیش نویس القایی همینطور می توانند هوا را مهم یک ضربه به برج وارد نمایند یا آن را از شیوه یک گیرایی خارج بکشند. اگر رشته در ناحیه خروج هوا قرار گیرد برج خنک کننده جریان مکانیکی القایی نامیده شده و در صورتی که رشته در منطقه ورودی قرار گیرد برج خنک کننده جریان مکانیکی تحمیلی نامیده می شود. حساس بکار بردن برجهاي خنک کننده اين عمل انجام مي گيرد. يک سيستم خيلي جديد براي پخش آب در برج خنک کننده بکار بردن لوله هايي می باشد که در مرحله بالاي آن شيپوره ها یا ارفیس هایی براي پاشش آب تعبيه شده است. نحوه فعالیت برج خنک کننده خیس (مدار باز) بدین شکل میباشد که آبگرم مهم پمپ به سیستم توزیع آب موجود در بالای برج ارسال می گردد. بخار خروجی توربین وارد چگالنده گشوده می‌گردد و در آنجا آب گردشی سرد، جهت برقراری تماس نزدیک دارای بخار، به درون بخار افشانده میشود. چرا که فن ها از دو محور، جریان هوا را وارد کرده و به سوی لایه ها و قطرات آب سوق دهی میکنند. بیشتر تولید کنندگان هم دستورالعمل های خوب مراقبت و نیز برنامه های تعمیر و حفظ را شامل می شوند که می تواند هم هزینه و هم هزینه های عملیاتی شما را بی آلایش کند. در صورتی که در هم اکنون برنامه ریزی برای ردوبدل برج خنک کننده قدیمی و فرسوده موجود خویش حیاتی برج خنک کننده نو فایبرگلاس می‌باشید ، بایستی علاوه بر توجه به ظرفیت، حجم آب در گردش، بعدها برج ، شاسی و قابلیت استقرار و کارگزاشتن در محل برج خنک کننده کهن ، به مسئله دبی پمپ آب در گردش متناسب مهم برج جدید هم توجه نمائید! برجهاي خنک کننده علاوه بر آب به مراد خنک نمودن سيالاتي ديگر در تهویه مطبوع و صنعت گزینه استفاده قرار می گیرند. بعضی از این مدلها به عوارض متمایز منسوخ شده و دیگر چندان مورد به کار گیری قرار نمی گیرند. آن گاه مواقعی نظیر حجم و دبی آب در گردش، اختلاف دمای آیتم نیاز، خصوصیت ها، مارک و نوع برج خنک کننده مد نظر، باید مورد بررسی قرار گیرد. براي هر 10 سکو فارنهايت افت دما در برج خنک کننده ميزان تبخير در حدود يک درصد کل آب در درحال حاضر گردش مي باشد . افزايش غلظت مواد محلول و مواد معلق در آب در درحال حاضر گردش در برج خنک کننده ايجاد انواع و انسداد و رسوب مي کند که براي جلوگيري از افزايش غلظت مواد محلول و مواد معلق کمی از آب در درحال حاضر گردش را تخليه مي نمایند که اين آب در صنعت به زير آب (Blow down) پر اسم و رسم هست .بلودان یا این که درین آب برج خنک کننده بایستی حد اقل به میزان روستا درصد آب مصرفی یا این که میکاپ پروانه برج خنک کننده آب برج باشد. طرح سوم: در طرح سوم، از یک خنک کننده در هم اکنون گردش که بصورت بخار می باشد به جای آب استعمال میشود، میتوان از آمونیاک به عنوان عامل انتقال گرما فی مابین بخار آب و هوا به کار گیری کرد. یک حوض توزیع اساسی توزیع یکنواخت آب گرم در سراسر برج، جای نازل های اسپری را میگیرد. درصورتیکه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد کاهش سرعت برج خنک کننده لطفا از سایت ما دیدن کنید.

حتما بخوانید:
طرز کار یونیت هیدرولیک چگونه است؟

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesKamagrajoybetMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisdeneme bonusu veren sitelerKurtköy EscortBağlama büyüsü