یونیت یا پاورپک هیدرولیک چیست؟

پمپ هیدرولیک دستگاهی است که انرژی مکانیکی از موتور (حرکت چرخشی) را به انرژی هیدرولیک تبدیل می کند. ولی روزگار کارکرد یونیت، وضعیت جغرافیایی و دمایی یونیت، جانمایی تجهیزات نصبشده برای پاورپک می تواند حتی تا 10 برابر حجم مخزن را بزرگتر از حجم پمپ کند. به جهت تحت آوردن دمای سیال هیدرولیک از خنککنهای هواخنک و آبخنک استفاده میشود. مخزن و تانک هیدرولیک در کارگاه هیدرولیک برش سایز می‌گردد و ساخته میشود. در آغاز می بایست نوع، سایز و تعداد عملگرها ( جک و هیدروموتور) بوسیله مشتری معلوم شود. حجم حداقل مخزن می بایست 2 برابر حجم پمپ هیدرولیک باشد. باید دقت داشت که جهت گردش موتور الکتریکی و پمپ در کارایی این سیستم زیاد موثر بوده و به این عامل میباشد که در ابتدای راهاندازی اولیه موتور و پمپ الکتریکی به جهت گردش آنها توجه منحصر میشود. اهمیت گزینش پمپ های اسکرو به کارایی یونیت هیدرولیک رونق بیشتری می دهیم. یک یونیت هیدرولیک تبارک و بادوام که برای کارایی در محدوده شرایطی محیطی ساخته می­شود، اهمیت ویژگی های طراحی مختلف و متمایزی از یک سیستم پمپاژ ساده است. شیوه کار یونیت هیدرولیک چگونه است؟ همین توضیح مختصر شرحی از روش عمل یونیت هیدرولیک است. عمل ایجاد به وسیله کارشناسان باتجربه در گروه هیدشاپ انجام محاسبات یونیت هیدرولیک میشود. به خاطر وظایف متعددی که تانک هیدرولیک در گروه یونیت هیدرولیک دارد، تحلیل بعدها و ساختار آن از اساسی بالایی جک و یونیت هیدرولیک برخوردار است. ایجاد یونیت هیدرولیک در هیدشاپ به چه صورت است؟ وجود برخی از این قطعات جانبی به جهت یونیت واجب است و بعضا از دیگر قطعات، مطابق نیاز و توصیه طراح به جهت یونیت هیدرولیک گزینش میشود. راهاندازی موتور برقی از جور ستاره یا ستاره مثلث است و به علت اصطکاک در باطن لولههای هیدرولیک و همچنین خمشهای لوله، رعایت برخی از اصول ابتدایی لولهکشی الزامی میشود. مجموعه هیدرولیکی واحدی که برای حرکت اکچویتورها از سیال هیدرولیک به کار گیری میکند. 6- در دست گرفتن کننده های واحد اقتدار (Power Unit Controllers): واحد در اختیار گرفتن کننده هیدرولیک رابط کاربری است که کلیدی سوئیچ های الکتریسیته ، نمایشگرها و ویژگی های بررسی است. همین در اختیار گرفتن می تواند اصلی روش هایی مثل انقطاع و وصل جریان، انتقال جریان و یا یکطرفه نگهداشتن جهت سیال باشد.

حتما بخوانید:
چقدر پول واقعی است؟