کربنات پتاسیم چیست و چه کاربردهایی دارد؟

افزودنی خوراکی اساسی کد E501 است و در ساخت شکلات ، پودر کاکائو و نان زنجبیلی استعمال می شود. در واقع ، شکلات قلیایی شده اهمیت کربنات پتاسیم در غذای ارگانیک مجاز است. در سال 2010 ، مصرف کنندگان کلیدی استناد به اینکه این شرکت دارای وجود بستن کاکائو که با کربنات پتاسیم قلیایی شده و “یک ماده تصنعی ساخته شده کربنات پتاسیم تولید بوسیله انسان” است. این ماده برای اشاره به هیدروکسید پتاسیم (KOH) ، کلرید پتاسیم (KCl) ، سولفات پتاسیم (K2SO4) ، نیترات پتاسیم (KNO3) یا ترکیبی از همین ترکیبات به کار گیری شده است. جایی که به تیتر ماده اولیه به جهت تولید سایر ترکیبات شیمیایی مورد به کار گیری قرار می گیرد ، سیلیکات پتاسیم همگانی ترین است. پتاس اسم کلی میباشد که به ترکیبات متعدد غیر آلی حاوی پتاسیم به رخ محلول در آب دیتا می شود. از همین میزان ، تقریباً 90 % برای ساخت کودها به کار گیری شده است. شیشه هایی که در ایجاد آن ها از پتاسیم کربنات استعمال شده باشد کلیدی مقاومت الکتریکی بالا، درخشندگی بالا، کارایی در محدوده دمایی بالاتر، ضریب انکسار بالا و بهبود رفتار رنگ ها می باشند. این نوشته شامل داده ها اثرگذار و کاربردی درباره ویژگیها، خواص و کاربرد کربنات پتاسیم و موردها مصرف متفاوت آن است. فروش کربنات پتاسیم از مدل سنگین آن برای تولید شیشه، سرامیک و کودها می باشد و نوع سبک آن به جهت تولید در زمینه مواد غذایی، دارویی و مواد شیمیایی است. ایجاد صابون. صابون های پتاسیم (ساخته شده از کربنات پتاسیم) اصلی خصوصیاتی متفاوت از صابون های سدیمی همگانی (ساخته شده از کربنات سدیم) هستند. سرانجام ، بی کربنات پتاسیم اهمیت گرم شدن ، ساخت آب ، دی اکسید کربن و کربنات پتاسیم تجزیه می شود. امروزه برای تولید کربنات پتاسیم ، دو مخلوط شیمیایی کربن دی اکسیدCO2 و پتاسیم هیدروکسید KOH را کلیدی یک دیگر وارد واکنش می نمایند . سپس هیدروکسید پتاسیم اصلی دی اکسید کربن (CO2) تیمار می شود تا بی کربنات پتاسیم (KHCO3) بدست آید. تجزیه حرارتی پتاسیم کربنات هم سبب ساز ساخت پتاسیم اکسید شود. K2CO3 کاربرد متعددی در آشپزخانه های سنتی دارد و برای ایجاد ژله های چمنی و رشته فرنگی که در چین و کشورهای آسیای جنوب شرقی مصرف می شود، گزینه استفاده قرار می گیرد. در دستور های آشپزی به خصوص در چین و آسیای شرقی همین ماده در ساخت ژله چمنی کاربرد دارد. که هنگام حل شدن در آب یا این که جذب شدن بوسیله بافت های مرطوب در بدن ایجاد می شود. شلکه می گوید: “من مطمئن نیستم که چرا کربنات پتاسیم که یک قرن یا این که بیشتر بدون هیچ مشکلی در مورد کاکائو استفاده می شده هست بایستی تغییر تحول یابد.

حتما بخوانید:
روسیه آماده ارسال سلاح برای متحدانش است