پیستون خودرو چیست و چه نقشی در خودرو دارد؟

زمانی پیستون های اتاقک بیضوی گرم می شوند صورت بیضوی خویش را از دست می دهند و گرد می پیستون موتور سیکلت 125 شوند. تراز بالای پیستون زیر ، گنبدی صورت می باشد. همین سه قطعه دائما اصلی یکدیگر در اصطکاک میباشند و غالبا بر اثر کارکرد بالای موتور فرسوده می شوند. 1. وارد آوردن فشار بیش از حد به موتور. تراش دادن واشر سرسیلندر دقت بخش اعظمی میخواهد چون اگر حتی مقدار ناچیز یاز ضخامت آن کمتر یابد سبب کمتر محیفضه احتراق و ارتقاء نسبت حجمی موتور اتومبیل می گردد و متواند مشکلات متعددی از پاراگراف گرم شدن بیش از حد موتور را ساخت کند. این جراحت موجب خردشدن قطعات کوچک فی مابین پیستون و سرسیلندر می شود و حتی قابلیت و امکان داراست که همین زخم سبب ساز شکسته شدن رینگ هم بشود و مشکلات متعددی را هم تولید کند و این موقعیت اصلی گوش دادن به صدای موتور به راحتی قابل تشخیص است. یکی از از عارضه ها روغن سوزی خودرو هم نشت روغن در محفظه احتراق موتور خودرو می باشد. اگر موتور را به هر عاملی تعمیر کردید بدون شک پیچهای شاتون را باز‌نگری کنید، پیچ و بستهای هرز شاتون بایستی بده بستان شود. در صورتی که بخواهیم به زبان ساده بگوییم که پیستون دقیقا چه کاری انجام می دهد، می بایست بگوییم که پیستون انرژی حاصل از احتراق سوخت در موتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می کند و در نهایت همین حرکت، به چرخها و به رخ حرکت چرخشی منتقل میشود. مهمترین و متداولترین نشانه خرابی بوش، پیستون رینگ، روغن سوزی موتور هست که در همین شرایط دود آبی از اگزوز خارج می شود و روغن موتور در فواصل هنگامی کوتاه ناچیز می کند. یکی از دیگر از آرم های ضعیف شدن پیستون و رینگ و یا گشاد شدن بوش، کاهش شدن قدرت موتور است. درصورتیکه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم پیستون اره موتوری لطفا از کاغذ ما بخواهید.

حتما بخوانید:
نماینده GOP تازه وارد پرونده های استیضاح علیه بایدن ... روز 1