پرشر سوئیچ – ژرمن الکتریک

فنر در رنج های مختلفی به جهت فشارهای ناچیز یا زیاد تنظیم می شود.بسته به رنج انتخابی همین فنر باز و یا این که فشرده می شود.بسته به مدل سیال یا این که گازی که دارای دیافراگم تماس پیدا می کند دیافراگم انواع متمایز داراست مانند: فیبری، پلاستیکی، فلزی و.. تجهیزات متفاوتی به جهت نگهداری از قسمتهای یک چرخه تبرید استفاده می‌گردد که پرشر سوئیچ هم یک عدد از این تجهیزات است. منظور از محی عمل محلی است که پرشر سوئیچ در آن کارگزاشتن شده است، به جهت نمونه پرشر سوئیچی که در رادیاتور شما کارگزاشتن شده هست دارای سوئیچی که تحت آفتاب کارگزاشتن می گردد و یا در رطوبت فعالیت می کند، متفاوت می باشد. در سیستم های در اختیار گرفتن گرد و غبار،یک کلید فشار بر بر روی قسمت بالای آن کارگزاری شده است که هنگامی که فشار هوا کاهش از حد ضروری باشد زنگ هشدار را به صدا درمی اورد. البته به رخ کلی پرشر سوئیچ صفر تا یک توشه می باشند که شما می توانید در محدوده صفر تا یک توشه فشار پرشر سوئیچ را روی فشار آیتم حیث تهیه کنید. اساسی جابه جایی دیافراگم به شفت یا پیستون فشار وارد می شود و سبب ساز جابه جایی آنان هم می شود.هنگامی که فشار به حداکثر مقدار خود رسید به کلید رسیده و کنتاکت را وصل می نماید در غایت حساس افت مقدار فشار ،شفت از کلید جدا شده و دکمه به موقعیت اول خویش برمی گردد. فنر اهمیت اعمال فشار به سمت عقب رانده شده و مهم برداشتن فشار به محل اول خویش باز می گردد این عمل به کنتاکت الکتریکی پرشر دکمه منتقل شده و موجب عملکرد پرشر دکمه می شود. در وحلۀ اولیه می بایست در لحاظ داشته باشید که نیازهای سیستم خود را بشناسید و کارایی پرشر سوئیچ را در محیط یا این که سیستمی که طراحی می کنید در نظر بگیرید.پرشر سوئیچ هنگامی به درد می خورد که شما اهمیت فشار سر و کار دارید و می خواهید در رنج خاصی از فشار دستگاهی را خاموش و یا این که روشن کنید. در حالتی که شما هم به دنبال یافتن جواب این پرسش هستید که پرشر سوئیچ پمپ آب چیست؟ بیشترین زمینۀ مصرف آن پمپ های آب میباشند و خطوط آبرسانی، از گونه های سادۀ پرشر سوئیچ به نمایندگی پرشر سوئیچ کندر شمار می روند.

حتما بخوانید:
میز اسنوکر استخر