هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، بدین ترتیب کمپانی تولید کننده می بایست حساس اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک گونه از این قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی اساسی توجه به موضوعاتی چون ارتقا توان هدرز، اعتنا به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی است که به جهت ارتقا عجله و اقتدار اتومبیل آیتم به کارگیری قرار می‌گیرد ، به جهت این که بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید اخذ کنید این آیتم یکی از از موارد حتمی میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی می باشد که سطح آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف نیز به لحاظ میرسد، از این جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از طرز خمکاری به کار گیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی دیده میشود و به این برهان خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن واقعه میافتد. اگر بخواهیم در رابطه دارای طراحی همین قطعه بگوییم؛ باید گفت که این قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب ساخت و طراحی همین قطعه را میتوان یک کار سخت و تهیدست به علم منحصر به فرد در نظر گرفت. در یک تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در لحاظ گرفت که در هنگامی که بها خودرو بالا می رود و افراد بضاعت خرید یک خودرو پرقدرت و اهمیت کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب میکنند که کارگزاشتن این قطعه منجر پیدایش ویژگیهای متمایز در اتومبیل هم میشود. چنانچه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، کلیدی شتاب و عملکرد بهتری از اتومبیل خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اساسی طراحی و ساخت همین قطعه اساسی دارد، زمانه و هزینهای هست که شما می بایست برای آن در حیث بگیرید، ایجاد هدرز را می توان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین دلیل بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. این دو قطعه از نظر محصول و ساختاری دارای یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اهمیت کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل خارج میشوند و پروسهی انجام همین واقعه کلیدی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اساسی مانیفولد، پر سرعت و آسانتر است و همین مورد قضیه خویش می تواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اهمیت هدرز فولادی پراید وب وبسایت خویش باشید.

حتما بخوانید:
معاینه فنی خودرو