کمترین مقدار مسافت مجاز موتور الکتریسیته در حین فعالیت از مواد اشتعال زا نظیر مواد نفتی، بنزین و یا حتی چوب و کبریت، شش متر است. در زمان تعمیرات و خدمت های دوره ای موتور برق، شیر اصلی گاز مسلما باید بسته باشد. باید به کیفیت، سوله تولید کننده و فروش دارای یا فارغ از واسطه را در نظر گرفت. در نظر داشته باشید که محل قرارگرفتن موتور برق، بایستی تماما مسطح و در سطح کامل باشد. موتور برق تجهیزی می باشد که انرژی مکانیکی حاصل از کارایی موتور احتراقی را توسط ژنراتور به انرژی الکتریسیته تبدیل می کند. موتور: همین قسمت، انرژی مکانیکی اهمیت دستگاه را تامین می کند. موتور: این قسمت از دارای ترین بخش های دیزل ژنراتور است و کل توان مکانیکی که ژنراتور به جهت حرکت خویش می خواهد را تامین می نماید. موتور: وظیفه تامین انرژی مکانیکی موتور برق را بر عهده دارد، موتورها قدرتهای متفاوتی دارند که بر حسب اقتدار موتور الکتریسیته و همینطور توان خروجی آیتم به کار گیری قرار میگیرند. در کل قراردادن موتور برق در محفظه ی چوبی یا این که فلزی باعث اندک شدن، صدای موتور برق می شود. در این نوع موتور های برق، فشرده سازی موجب ارتقا دمای هوای داخل سیلندر شده که به این شکل، سوخت دیزل پخته می شود، به درون اتاق احتراق تزریق شود و باعث ایجاد جرقه خویش به موتور الکتریسیته پوتنت خودی میشود. مراقب شیلنگ گاز محل ورود به موتور برق باشید زیرا همین شیلنگ هیچوقت نباید پیچ خورده یا این که له شده باشد. البته عموما برای توانهای زیر به کار می رود و به جهت کاربریهای خانگی تا نیم صنعتی مطلوب است. چون از این موتور برقها عمده به جهت مصارف صنعتی و ایجاد توانهای بالا استعمال مینمایند که طبعا موتوربرقهای بزرگتر نسبت به موتور برق خانگی صدای بیشتری ایجاد میکنند. به تیتر نمونه حیاتی احتساب آمپر و آغاز اول دستگاه، یک موتور 8 کیلو وات می تواند یک الکترو موتور 4 کیلو وات را واضح کند. مخزن سوخت موتور برق: هر موتور برقی احتیاج به سوخت به جهت عملکرد خویش داراست که می توان گفت همین قسمت در واقع مخزن محافظت سوخت می باشد.

ایندکسر