قانون جدید راهنمایی و رانندگی

۴۴- کارت مشخصات: کارتی که مشخصات صاحب و وسیلهی نقلیه شمارهگذاریشده در آن ثبت و به صاحب وسیلهی نقلیه تسلیم میگردد. ۴۵- کارت شهری: کارتی که جواز رانندگی وسایل نقلیه عمومی در شهر و حومه میباشد. رانندگان همه وسایل نقلیه و افراد اعم از پیاده یا این که سوار بر حیوانات موظفند از علایم راهنمایی و رانندگی تبعیت کنند مگر این که مأموران انتظامی به جهاتی عدم رعایت آن ها را در محل مجاز اعلام کنند. ۴۹- حیطه ممنوعه: ناحیه و محلی که عبور و مرور وسایل نقلیه در آنان به وسیله علایم مختص ممنوع شده باشد. در یک حوزه‌ مسکونی و شهری در اکنون حرکت هستید، به یک سرعت گیر نزدیک میشوید .چکار میکنید؟ درصورتیکه برگ جریمه دارید و به قبض جریمه اعتراض دارید می بایست به اجرائیات پلیس راهور مراجعه کنید. اگر قصد مهاجرت داشته باشید میتوانید از جادهای که ازدحام کمتری داشته باشد، عبور کرده و سفری جذابتر را تجربه کنید. درود اگه بتونید معنا مکتوب را فهم و شعور کنید همان مکتوب را بخونید البته همین را در لحاظ داشته باسید پرسش ها ملازم حیاتی پاسخ خیلی راحتر هستند و اگر دوران کافی ندارید سوال ها خیلی می تونه کمکتون کنه به عبارتی بار آزمون آئین طومار شماره 24 نخستین قبول بشید. بزرگراه می تواند تعدادمعدودی تقاطع همسطح در اختیار گرفتن شده داشته باشد. در تقاطع هایی که به وسیله چراغ راهنمایی در اختیار گرفتن می شوند عبور عابران پیاده از عرض خیابان ها نیز به وضعیت فازهای چراغ هدایت رانندگی بستگی دارد. ۴۲- علایم: هر دسته علامت نظیر تابلو، نوشته، خطکشی، چراغ، سوت، حرکت دست و غیره که به وسیله مقامات صلاحیتدار یا این که رانندگان برای در اختیار گرفتن و تهیه و تنظیم عبور و مرور به عمل میرود. ۴۷- گذرگاه پیاده: در تقاطع راهها امتداد پیادهروها در سواره رو یا این که هر محل دیگری از سوارهرو که به وسیله خطکشی یا این که میخکوبی یا این که بقیه علایم جهت عبور پیادگان اختصاص دیتا شده. ۵۴- وسیلهی نقلیه امدادی: وسیلهی نقلیه منحصر خدمات پلیسی، بهداشتی آتشنشانی و امثال آن ها که وسیله شهربانی تعیین و یا این که علایم منحصر به فرد مشخص میشود. ۵۰- مواد خطرناک: هر دسته مواد منفجره یا این که محترقه یا مایعات آتشزا و گازهای فشرده و امثال آنها. ۴۳- قطعات اصلی: کلیهی قسمتهای با وسیلهی نقلیه که طبق این آییننامه بایستی شمارهگذاری شود نظیر موتور و شاسی و اتاق که تعویض آن‌ها سبب تغییر تحول مشخصات کلیدی وسیلهی نقلیه میگردد. صاحب و مالک وسیلهی نقلیه موظف هست جهت شمارهگذاری و اخذ کارت مشخصات وسیلهی نقلیه خویش به شهربانی محل مراجعه و فرمهای مربوطه را تنظیم و امضا کند و به ضمیمهی مدارکی که از طرف شهربانی اعلام خواهد شد تسلیم کند. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها مضاعف عمده در آیتم آزمون آیین نامه نرم افزار لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

حتما بخوانید:
لباس بچگانه لایک {یک حرفه ای} با The help از اینها 5 نکته