عمران خان خواستار راهپیمایی ضد دولتی شدنخست وزیر سابق پاکستان خطاب به هواداران خود اعلام کرد که از روز جمعه راهپیمایی اعتراضی به سمت پایتخت را آغاز خواهند کرد.

عمران خان اعلام کرد: از لاهور به سمت اسلام آباد حرکت خواهیم کرد که پیش بینی می شود روز جمعه محل تظاهرات بزرگی باشد. وی افزود: این راهپیمایی از میدان سوبودا آغاز می شود و رهبری آن را بر عهده خواهد داشت.

نخست وزیر سابق پاکستان ادامه داد: این راهپیمایی نبرد واقعی این کشور برای آزادی واقعی است و معترضان مطالبات خود را از طریق مسالمت آمیز پیگیری خواهند کرد.

کمیسیون انتخابات پاکستان اخیراً عمران خان را به دلیل عدم گزارش پول حاصل از فروش هدایای دولتی رد صلاحیت کرد، اما روز دوشنبه دادگاه عالی اسلام آباد اعلام کرد: عمران خان منعی برای شرکت در انتخابات ندارد.

پیش از این با برکناری عمران خان، شهباز شریف از میان رهبران احزاب مخالف دولت خود به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. اما در پاسخ به این رویکرد، عمران خان از هوادارانش خواست به خیابان ها بیایند و به دخالت های خارجی اعتراض کنند.

عمران خان پس از برکناری خود خواستار تجمع اعتراضی شد.

حتما بخوانید:
در اینجا نتیجه گیری اصلی از جلسه سنا در مورد قانون برابری در سمت چپ تیم است