دانستني هاي جالب در مورد كفش

گويا کلیه متوجه شدند كه براي كار و فعاليت بايد كفش هاي راحتي به پا داشته باشند . زیرا اهمیت وجود چرخ خياطي و پارچه هاي مصنوعي، كفش خيلي ارزان شد و همگی توانستند از كفشهاي عالی استفاده كنند. به جاي حرير هم از چرم رنگي استفاده كردند كه به نظرشان بسيار زيبا بود. كفشهاي پاشنه بلندي مي پوشيدند كه روي آن را کلیدی حرير بافته بودند. هيچگاه يك كفش تنگ را خريداري نكنيد. 4-خريد كفش تنگ به اميد اينكه پس از مدتي جا گشوده خواهد كرد يك غلط محض است. در اين حوزه شركت كفش تابا حیاتی بهره گيري از كادر بسيار ماهر و کارآزموده از چهل سال قبل آغاز به توليد كفشهاي ورزشي، اسپورت، فرم پرسنلي مردانه چرمي و كلاسيك نموده و نيز دركنار اين فعاليت ها مبادرت به مكانيزه نمودن توليد كفش كرده است. شروع اين مد از هلند بود؛ جايي كه مصیبت شست پا و پا درد را براي مردمان قرن چهارده ميلادي به ارمغان آورد. سپس از آن، مردمان كه ديگر به دنبال تساوي و برابري بودند پاشنه هاي بلند را حذف كردند و تمامی كفشها از نظر طول يك شكل شد. قرن نوزدهم، قرن تمامی گير شدن مد بود. جامعه خيلي طبقاتي شده بود و کلیه مي خواستند به هم فخر بفروشند و بهترين راهي كه به ذهن مردمان رسيد، پوشيدن لباسهاي مختص بود. هر چه پاشنه بلندتر بود، موقعيت آن فرد بالاتر مي رفت مثل اين كه در آن زمانه كساني كه از بالا به تمامی چيزهاي اطراف نگاه مي كردند، احساس اقتدار زيادي کفش اسپرت مردانه ریبوک مي كردند. آخرها قرن پانزدهم ميلادي، وقتي كفش نوك تيز از مد افتاد، كفش نوك پهن مد شد؛ اما بيشتر در شمال اروپا ذهن ها هر روز محصولات تازه خیس و عجيب تري بيرون مي داد. در قرن هجدهم نیز وضع به عبارتی طوري ماند و صرفا شكل پاشنه ها تغيير كرد. اين كفشها تقریبا باز بوده و امكان تبادل هوا ميان بيرون و داخل كفش را فراهم مي آورند و منجر مي شوند كه گرما در كفش ايجاد نشود، اما همين كفشها هم استانداردهاي خاص خودشان را دارند. آخرها قرن چهاردهم هم كفشهاي نوك تيز مد شد. در قرن هفدهم، اين پاشنه هاي وحشتناك از كفشها حذف شد و پاشنه هاي معقول تري به كفشهاي زنانه و مردانه طولانی تر شد.

حتما بخوانید:
بسته بندی اصولی