تاریخچه فروشگاه اینترنتی در ایران , اولین فروشگاه اینترنتی در ایران – پونه مدیا

حتی اشخاص اگر تلفن همراه همراه از فروشگاه ها خریداری کرده باشند، پس از چندین روز می توانند آن را به راحتی برگردانند یا بده بستان کنند. تیمچه، فروشگاهی اینترنتی اهمیت گونه بازارگاه یا «MarketPlace» هست که حساس تنوع دهها هزار متاع در دستههای متفاوت، خرید آنلاین همهچیز را به جهت کلیه در سراسر مرزوبوم امکانپذیر کرده است. نیکی به این شکل که زمانی بازدید کردند تعداد مصرف کنندگان به برهان اعتماد به کالاها و سرویس ها آن ها ارتقا پیدا کرده یا این که به هر عاملی مردمان نیاز دارا‌هستند که به آن فروشگاه زنجیره ای مراجعه کنند، بازخورد آنها تغییر تحول نماید و دیگر مانند روزهای نخست به حقوق مشتریان خویش احترام نگذارند. مهم مطرح شدن این اظهارات از جانب کارشناسان همین سوال مطرح می شود که در بقیه کشورهای عالم به جهت حفظ حقوق و دستمزد مشتریان چه راه و روش ای در پیش گرفته می شود و در مقایسه اهمیت استانداردهای جهانی، فروشگاه های زنجیره ای فعال در سرزمین ما در چه شرایطی قرار دارا‌هستند و برای نزدیک شدن به این استانداردها باید چه اقداماتی انجام گیرد؟ بر شالوده این گزارش، صرف نظر از این مورد، معضل دیگری که در حوزه فعالیت دکان های زنجیره ای وجود دارد، این است که کلیدی گذشت مدتی از شروع به کار، سطح کیفیت سرویس ها آنها کاهش می یابد و به عبارتی خرید کننده مداری و مراقبت حقوق و دستمزد مشتریان را کاهش در نظر می گیرند. این خط مش به شدت هزینه های آن‌ها را کاهش می دهد. به عبارتی اختلال مهم برنده فروشندگان در جمهوری اسلامی ایران اعم از سوپرمارکت ها و دکان های ریز و فروشگاه های بزرگ، همین هست که شعار «حق با خریدار است» را در شروع هر به دست آوردن و کاری رعایت می کنند، اما تداوم همین منش و پایبندی همیشگی به این شعار به جهت آنان زیاد دشوار است. کارشناسان ضمن مقایسه طرز عکس العمل کلیدی خرید کننده در کشور‌ایران و کشورهای دیگر می گویند: در کشور‌ایران مشتریان در اکثر زمان ها دکان ها و مغازه ها مهم هشدارهایی از این دست مواجهند که «در خرید خویش توجه کنید، جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود.» چنین عباراتی را در دکان های معتبر بیرون از مرزو بوم نمی بینید. چنانچه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم فروشگاه اینترنتی نخل تقی لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

حتما بخوانید:
تقدیر (فیلم ۲۰۱۴)