زیرا طراحی و ساختار درونی قطعات و اجزا اجاق گازهای مختلف یکسان نمی باشد. اگر فندک اجاق گاز شما به صورت غیرخودکار باشد و شما برای روشن شدن شعله گاز، بیش از اندازه دکمه فندک را فشار دادهاید، فندک اجاق گاز کار نمیکند، زیرا به مرور زمان نگه داشتن بیش از حد دکمه فندک موجب خرابی آن شده است!

بعد از لوله های مذکور مشعل ها که محل سوخت اجاق است قرار دارند ودر مجاورت آن ها ترموکوپل و جرقه زن (فندک) قرار تعویض سیم ترموکوپل اجاق گاز دارد. تعمیرات اجاق گاز در این حالت شامل تمیز کردن پیلوت با یک وسیله باریک یا برس است. رفع عیب۴- سوراخ های مشعل را با دقت توسط یک میله باریک یا برس تمیز کنید.نازل پیلوت را تمیز یا تعویض نمایید. برای این منظور از پارچه نمدار همراه با مواد شوینده استفاده کنید و پس از آن سینی را خشک تعویض ترموکوپل اجاق گاز صفحه ای نمایید.

یاد آوری :برای توضیحات بیشتر در مورد اوریفیس (نازل) و ترموکوپل به قسمت های مربوطه در فهرست لوازم گاز سوز مراجعه نمایید. برای تغییر مقدار هوا ، پیچ تنظیم کننده مخلوط هوا را شل کنید و صفحه مخلوط کن را تغییر دهید تا اندازه سوراخ های محفظه مخلوط کن تغییر کند و هوای بیشتر یا کمتری وارد محفظه شود.

با چرخاندن این پیچ شعله کم اجاق را ، کمتر ویا بیشتر می کنیم . تنظیم شعله پیلوت- رنگ شعله پیلوت باید آبی باشد و طول شعله پیلوت معمولا” نباید از ۶ میلیمتر کمتر باشد. مشعل باید شعله را به صورت یکنواخت و با رنگ آبی و با ارتفاع مناسب پخش کند. این سیم معمولا به رنگ سبز و زرد می باشد . عیب۲- پیلوت خاموش می شود. رفع عیب۲- در صورتی که اجاق از نوع مخلوط کن دار است ،صفحه محفظه را کمی ببندید. ترموکوپل اجاق گاز به چه صورت عمل میکند؟

ایندکسر